האיכר והאופה

אופה אחד בכפר קטן נהג לקנות משכנו האיכר את החמאה שהיה זקוק לה לאפיה.

ביום מן הימים התחיל לחשוד שגושי החמאה האמורים לשקול קילו אחד, לא ממש שוקלים קילו שלם, אלא פחות.

התחיל האופה לנהל מעקב: מדי יום שקל את גוש החמאה ורשם את התוצאה, ואכן, הסתבר לו כי תמיד שקל הגוש פחות מקילו אחד.

רגז האופה מאד על ששכנו גונב אותו, והחליט לתבוע אותו לדין.

בשעת המשפט שאל השופט את האיכר:

אני מניח שיש לך משקל שעליו אתה שוקל את החמאה, הלא כן?

לא, כבודו, אין לי משקל, ענה האיכר.

כיצד אם כן אתה יודע את משקל החמאה שאתה מוכר לשכנך האופה?

אני יכול להסביר בקלות, אדוני השופט, ענה האיכר:

יש לי מין מאזני משקולת כאלה. בצד אחד שמים משקולת במשקל ידוע, ובצד השני אני שם חמאה שתאזן את זה.

במקרה של האופה, אני תמיד משתמש כמשקולת בכיכר לחם של קילו אחד שאני קונה ממנו באותו יום, ושם לו חמאה כמשקל בדיוק הלחם….

ככה זה גם בחיים: אנחנו תמיד מקבלים את מה שאנחנו נותנים, מידה כנגד מידה… ולפני שאנחנו קופצים להאשים את האחר, כדאי שנבדוק בציציותנו.. 

סגור לתגובות.