נומרולגיה על קצה המזלג

הנומרולוגיה מתבססת על צירופים שונים של מספרים מאחד עד תשע כשלכל סיפרה מיוחס אפיון מסוים, אנרגיה מסוימת, איכויות מסוימות,המאפשרים לקבל מידע על אישיות מסוימת, דרך פעולתה ועוד.

כדי לערוך מפה נומרולוגית אנו זקוקים לתאריך לידה, שם עכשווי, שם קודם, משפחה ופרטי והשם שנתנו לנו ההורים כשנולדנו, לא את השמות הנוספים בהם לא משתמשים, רק השם הבסיסי בו משתמשים ביום יום . אם אדם נולד בארץ אחרת והשם ניתן לו בשפה אחרת, למשל ברוסית או יפנית, יש לתרגם את שמו לספרות על פי האלפא ביתא של שפת המקור ולהשתמש בנתונים.השם הראשון שניתן לנו הוא הבסיס ויישאר כמנגינת רקע.

בשונה מהאסטרולוגיה אין צורך בשעת לידה.

כפי שהאסטרולוגיה מבוססת ומייחסת אפיון לכל כוכב, וצירוף מסוים של כוכבים נותן אופי ומבנה נפשי מסוימים, איכויות, תכונות, יכולות, פוטנציאל ועוד, כך בנומרולוגיה, הספרות מצביעות על אפיון מסוים ומאפשרות לנו להכיר: את מרכיבי האישיות, את ייעוד הנשמה לחיים הנוכחיים, שאיפותיה, הדרך בה היא פועלת ואת מה שהיא בוחרת להציג כלפי חוץ. שם הלידה מהווה את התשתית שמלווה אותנו כל החיים: מפת הלידה הבסיסית, משפיעה בפועל, חשובה ומשמעותית לאורך כל החיים גם אם האדם מחליף את שמו. כשמחליפים שם מכל סיבה שהיא, ולא משתמשים בשם המשפחה של הלידה, זה יוצר מפה נוספת ובה מנגינות נוספות שמנגנות בחיינו, קרי, אופציות נוספות, סוגי אנרגיות נוספות העומדות לרשותנו. נותן כלים נוספים, מגלה אפשרויות נוספות. חשוב לדעת שההשפעה של החלפת השם מתחילה בין שנה לשלוש שנים לאחר ההחלפה קרי, אינה גורמת מיד להתחבר לספרות החדשות ולאיכותן.

אין ספרה "טובה" או ספרה "רעה", כל ספרה יכולה להתבטא בצורה זו או אחרת, בהתאם למה שהאדם עושה עם איכויות הספרה. אחד הדברים החשובים היא מידת ההתאמה בין הספרות ואם קיימת ביניהן הרמוניה.

על מנת לנתח ולהבין את המפה הנומרולוגית יש להבין את הנשמה = המהות, סוג האנרגיה אותה מייצגת הספרה, של כל אחד מתשע הספרות. כשמבינים את מהותם, מבינים גם איך ספרה אחת מסתדרת או לא עם השנייה, או מה יכולות להיות התופעות או התוצאות של מפגש של שתי ספרות.

מה ניתן להפיק ממפה נומרולוגית אישית

בעזרת מפה נומרולוגית אנו מקבלים כלי להכרת האפיון לחיים הנוכחיים, הכרת הכישרונות, היכולות, הנטיות המקצועיות, החוזקות והחולשות, הדברים המעכבים וכיצד להתמודד איתם, דרך ההתנהלות האפקטיבית ביותר עבורנו, ההדגשים שבחרנו, מערכת היחסים בינינו לבין התבניות שלנו, הרבדים שלנו (פיסי, רגשי, מנטאלי ואינטואיטיבי).

דרך הנומרולוגיה ניתן גם להגיע למודעות הרבה יותר רחבה ומאוד פרקטית.

כמו כן ניתן לבדוק את מערכות היחסים בינינו לבין אחרים ועוד, ועוד.

ארבע ספרות עיקריות מרכיבות את המפה האישית

סיפרת הלב – מכונה גם הגורל, או הייעוד המתקבלת מסכום מספרי תאריך הלידה (יום, חודש, שנה), בצמצום לספרה אחת . דוגמא: 11.2.1998 = 1998 + 2 +11 11 +2 = 13 ניקח את ה – 13 ונחבר 1 +3 =4

נחבר את כל הספרות של 1998 ונקבל 27 ניקח את ה – 27 ונחבר נקבל 9

ל – 9 נוסיף 4 ונקבל סיפרה 13 את ה – 13 נצמצם לספרה אחת והוא 4 .

כאן המקום לציין שאיכות הספרה 4 תהייה שונה באם התקבלה מצרוף של 1 +3 או לחילופין מצרוף של 2 + 2.

ספרת הידיים – מצביעה על דרך הפעולה של האדם, ומתקבלת מסה"כ של אותיות השם הפרטי ושם המשפחה מתורגמות לספרות.

ספרת הראש – מצביעה על השקפת העולם של האדם, השאיפות, האידיאלים שלו,ומתקבלת מסך כל אותיות א.ה.ו.י הנמצאות בשם. במידה ואין אותיות אלו הרי שספרת הראש תהא 0 .

הדבר היחיד שמצביע על הגורל, הבחירה למעבר, הייעוד שלנו, זה תצריף ספרות תאריך הלידה.

ספרת התדמית – מייצגת את "האני" החיצוני של האדם, את מה שחשוב לו להקרין כלפי חוץ.זה חלון הראווה, כרטיס הביקור שלו, דרך ההתקשרות שלו עם הסביבה והרושם הראשוני שהוא עושה. היא מתקבלת מצירוף כל האותיות שאינן אותיות א.ה.ו.ימשם הפרטי והמשפחה גם יחד.

לא תמיד לספרה המייצגת את התדמית יש הקבלה לתכונות שבפנים לדוגמא: אדם שנראה קליל ונחמד, הפנימיות שלו יכולה להיות שונה, ואילו אדם שנראה סגור ובישן יכול להיות מאוד נחמד ופתוח בסביבה המוכרת, הבטוחה והמוגנת שלו. זה מה שנקרא – "אין תוכו כברו".

הספרות החסרות במפה מייצגות את הדברים איתם בחרנו להתמודד בחיים.

יש שיעורים קארמתים (כאלה שאנו מתמודדים איתם יותר ממעבר חיים אחד), ושיעורים רגילים.

על פי המפה הנומרולוגית ניתן לראות את השינויים, האופציות, שיעורי החיים שבחרנו.

דורית יעקובי – נומרולוגיה, אסטרולוגיה, תקשור

סגור לתגובות.