החיבור לרוח אינו מנתק אותנו מההיגיון.

בכל גלגול אנו נולדים לרשת אופציות מסוימת שמתאפשרת כתוצאה מלידה למשפחה , מין, דת, תקופה ועם מסוימים. הרשת קיימת ואנו משתמשים בה על פי האפיון שלנו. מדובר במיצוי החוויה של החיים בכדור הארץ עד כה ממקום של חוקי חיים מסוימים ושליטה בהם ובעצמנו דרכם. חוויה של "טוב ורע", עליונות ונחיתות וכיוצא באלה לחוויה של שוויון ערך שמחליף שליטה בהנהגה. מקום שמכיל הכול וכבר אין צורך לשחזור עצמו.

נולדנו לתודעה מאד קטנה,למיפתח זיכרון קטן, על מנת תתאפשר חווית חמשת החושים. כעת אנו חוברים שוב לחוש השישי, הנותן חיים לכל החמש. איך בכל זאת משתנים דברים, אם אנחנו עדיין בדפוס הישן משחזרים שוב ושוב? ובכן, קודם כל לשחזור יש מקום ויש טעם! היינו זקוקים לו על מנת להגשים את הפוטנציאל שלנו, להתפתח, ללמוד ובעצםאנו משחזרים עד שמיצינו את החוויה ואין לנו צורך בשחזור.

בגלגול הנוכחי בחרו הנשמות לצאת מגבולות "התוכנה האנושית" ולפרוץ גבולות חדשים, מתוך הכלת הגבולות הישנים. המדריכים מדברים על המושג "אוקיינוס הידע" שבו כל הידע והניסיון המצטבר מוכל, אך אין, ולו פיסת ידע אחת, המשתלטת. כלומר, הידע, התכונה, הכישרון, נשלפים על פי צורך ושבים למאגר הידע קרי ל"אוקינוס". מבחינת כל אחד מאתנו זה אומר שאנחנו הבוס,מנהיגים את חיינו, מושכים בחוטים הרלוונטיים בכלרגע נתון של זמן, עושים את ההקשרים הנכונים לאותו הרגע. לעומת שליטה שעושה את ההקשרים על פי חוקים ותבניות, על פי מה שהיה. לעומתה,ההנהגה, תעשה את ההקשרים על פי מצב נתון עכשיו.

החיבור לרוח לא רק שאינו מנתק אותנו מההיגיון, אלא מאפשר היגיון עכשווי, רלוונטי. הנהגה, זו היכולת להקשיב בכל פעם מחדש לכל אדם בכל מצב, משוחרריםמדעות קדומות, אמונות וקביעות. דבר זה מאפשר לנו להכיר את העומד מולנו הרבה יותר לעומק, בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה ולגלות עולם שלם מעבר לידוע לנו זה מכבר ולתבניות אליהן הכנסנו אותו, מה שמאפשר גם לאדם עצמו לגלות חלקים נוספים בתוכו.

סגור לתגובות.