על קצה המזלג באשר למעברים/גלגולים, רלוונטיים

לכל מעבר חיים (גלגול), במיוחד לזה הנוכחי, בשל היותו מעבר השלמה, אנחנו מביאים איתנו ניסיון מצטבר, ידע, כמיהות, רצונות, קשיים, קארמות, וכן הלאה, הנחוצים לנו לצורך מיצוי הפוטנציאל בחיים הנוכחיים. כל פרק חיים מיועד למיצוי/למימוש פוטנציאל. אנחנו בוחרים לקחת את כל הכלים שיאפשרו לנו למצות אותו בצורה המיטבית: נולדים להורים, לסביבה, לעם, למין,לתקופה, עם כישרונות, יכולות, הגיונות, דעות, אמונות, קביעות וכיוצא באלה,שיאפשרו לנו למצות עצמנו במלוא. כלומר, התוכנית של כל מעבר חיים מיועדת בראש ובראשונה למיצוי הפוטנציאל במירב ובמיטב.

בבחירה לכל מעבר חיים אנו מגיעים עם: זיכרונות, הטבעות, דעות אמונות, קביעות ממעברי חיים קודמים,הרלוונטיים להתנסות העכשווית. בין שבאנו לפתור משהו, לשנות משהו, לגלות משהו, או להתגבר על משהו, זה תמיד מתאים להתנסות העכשווית. איננו לוקחים את כל הניסיון המצטבר מכל הגלגולים עם כל הידע והכישרונות, וכן הלאה, אם הם לא נחוצים לנו. הם מצויים עמוק, עמוק, עמוק בתת ההכרה, בספרייה שלנו, שביכולתנו (עם מודעות ליכולת הזו), לגשת אליו. דברים שאינם משמעותיים לחיים הנוכחיים, אינם עולים.כל מה שמשמעותי לחיים הנוכחיים, מבחינת הניסיון המצטבר, קשור לגלגולים רלוונטיים בעקבות הסקת מסקנות: התנסינו בכל מיני חוויות, גילינו יכולות וכוחות, קיבלנו ביטחון, איבדנו ביטחון וכדומה. כלומר, מתוך פרקי החיים האלה שחווינו, הגענו לאיזושהי הבנה ותובנה המנהלת לנו את החיים, או שבזכותה יש לנו אומץ לעשות דברים, שבזכותה אנו יודעים כי למדנו, השכלנו והתנסינו.

הגלגולים הרלוונטיים = הם אלה שהביאו אותנו להשלמת מעגל בחיים הנוכחיים. אם וכאשר לא מיצינו משהו, משהו נשאר פתוח,(אפילו מלפני מיליוני שנים), הנחוץ לשם השלמת מעגל מיצוי, אנו מתחברים בבחירה ובדרך כלל שלא במודע, לערוץ המעבר הרלוונטיבספרייה, על מנת שאותם כישורים,אותה קארמה, אותה התנגדות, אותה יכולת, ידע,הנחוצים לנו בחיים האלה, יעלו. זה הרעיון של מעברים רלוונטיים.

שאלה: נניח שמישהו נאנס באיזשהו גלגול וזה לא פתור…….

דורית: יש להניח שהוא ימשיך לסחוב את הזיכרון הזה עד שהוא ירפא את הפצע ויגיעלהשלמה וריפוי. בכל מעבר חיים ביכולתנו להתחבר לזיכרונות, לידע, לניסיון המצטבר הנחוצים לנו, בחיים הנוכחיים. הפעם זה עוד יותר חזק ומשמעותי מאי פעם משום שמדובר בהשלמה כוללת, של כל הגלגולים הארציים. הפעם כל אחד לקח לעצמו להתחבר להרבה זיכרונות, חוויות שעדיין לא חווינו הנחוצות להתפתחות שלנו, לכל אותן "שאריות", לכל אותם מקומות לא פתורים על מנת לסגור את המעגל, היות ומיצינו כמעט את כל האפשרויות הטמונות בחיים בכדור הארץ כפי שהוא היה עד היום.

כפי שאנו משתנים, גם כדור הארץ משתנה, עולה ברמת המודעות אם אפשר לומר כך. כלומר, סוגי האנרגיות ששלטו בכדור הארץ עד היום משתנות ואנרגיות אחרות, נוספות, תופשות את מקומן = שינוי תוכנת חשיבה והתנהלות בהתאם. גם אם נחזור אליו נשוב למציאות אחרת, להוויה אחרת, לאפשרויות אחרות. חלק מאיתנו לא יחזור לכאן יותר מפני שזאת השלמת חיים מבחינת עולם החומר הדחוס, אך כאמור, גם מי שיחזור לא יחזור לאותה דחיסות, לאותה תפיסה, לאותן אמונות, אלא ישוב לתפיסה אחרת, למציאות אחרת.

רק באותם עולמות שבהם נוצרו הקצוות הלא סגורים ניתן לסוגרם בפועל, כך שזאת ממש הזדמנות אחרונה! בשל כךמצויים כל כך הרבה אנשים בכדור הארץ, יותר מאשר היו אי פעם.

התנאים משתנים, כך שאם מישהו צריך להשלים מעגל בתנאים מסוימים, עכשיו זאת ההזדמנות להשלים, למצות את מה שנשאר למצות בכדור הארץ. זה כמו שאי אפשר להחליק על קרח אם אין קרח, כמטאפורה. אי אפשר לשחות בים אם אין ים.כל האנשים שנמצאים היום בכדור הארץ יודעים בתוכם (רובם לא מודעים לזה), שזאת ההזדמנות האחרונה שלהם למצות את החיים בכדור הארץ כפי שהוא היה לאורך מיליוני שנים. הים והקרח הם מטאפורה לתנאים שמשתנים בכדור הארץ כך שלמשל, במקום של ראייה רחבה אין את אותם פחדים שיש במקום של ראייה מצומצמת. אין באפשרותנו לטפל בפחדים שנוצרו במיפתח זיכרון קטן, אלא במיפתח זיכרון קטן. ממקום של ראייה רחבה, לא ניתן להתמודד איתם באותה צורה ולהתגבר עליהם מבחינת מיפתח הזיכרון הקטן. הכוונה היא להתיר את כל מה שמעכב ועל כן אנו מביאים את הניסיון המצטבר הנחוץ ממעברי חיים קודמים להתרת המעכב ולזרימה וצמיחה מחודשת.

סגור לתגובות.