לכוכבים השפעה אנרגטית על כדור הארץ ועלינו איך…

בקורס למודעות רוחנית אני מלמדת נושא אותו אני מכנה "מסע בין כוכבים". מדובר בסדנאות שהנשמה עוברת בין מעברי החיים על מנת להכין את עצמה לחיים בכדור הארץ. בכל כוכב אנרגיה מאוד ייחודית שחשיבותה מבחינתנו כפולה: 1. השפעתה על כדור הארץ בכלל ועלינו בפרט. 2. כל כוכב מייצג תכונות ואיכויות במבנה האישיות הנבחר שלנו, כאן ועכשיו.
בתקשור שקיבלתי לאחרונה עשו המדריכים הקבלה בין האיכות האנרגטית המיוחסת לוונוס ובין האיכות האנרגטית המיוחסת למארס כסמל למה שקורה בעולמנו ובתוכנו גם יחד כחלק מהשלמת המעגל בכלל ובתקופה זו בפרט.

בהשלמת מעגל דובר רבות בכתבות שונות (שאני מזמינה אתכם לקרוא באתר) אומר רק לתזכורת שמדובר בשינוי מהותי בזיכרון של מי אנחנו באמת ובהשקפת העולם כתוצאה, שכל המתחולל כעת בעולמנו הכללי והפרטי נוגע לו ובו.
"מסע בין כוכבים" הוא נושא מרתק ורחב שכרגע, לצורך העניין, אתייחס רק לוונוס ולמארס, משום ההקבלה שעשו המדריכים.
החיבור אל האנרגיה של הוונוס, מאפשר כניסה פנימה, ליחסי גומלין עם עצמנו, על מנת לגלות את העושר (מבחינת מגוון האיכויות הקיימות בנו) הפנימי ולשוב ולהתחבר לתחושת השייכות וההדדיות עם העצמי, המאפשרת, כתוצאה, הדדיות הרמונית עם האחר. כמו כן מתבטאת האנרגיה של וונוס באסטטיקה, יופי, נשיות, שיתוף פעולה וכיוצא באלה וברפואה משתמשים בה כסמל לאשה.

אני זוכרת את עזרה (אחד ממדריכי וחלק מספיראלת האור), מתאר את התהליך בוונוס כשירה במקהלה מסונכרנת קרי, הקול האישי שלנו שר במלוא גרונו, ומתחבר באופן טבעי לקולות האחרים וכך נוצרת סימפוניה אדירה של קולות שכל הזמן משתנה כשאף אחד לא עושה דבר על מנת להתאים את עצמו הוא פשוט הוא. זה מצב מדהים. הרמה העוד יותר גבוהה של ונוס היא האחדות של כל הקולות. כאמור זהו הכוכב שהחוויה בו מלמדת הדדיות, זוגיות, יחסי גומלין ואת היכולת להיות "אני ואנחנו" באותה נשימה, מבלי שהאחד יבוא על חשבון האחר. אנחנו לומדים לאהוב את עצמנו, להתחבר לעצמנו, להוריד את כל הדברים של "מה יגידו השכנים", איך אני צריך להתנהג, מה נאה ומה לא נאה מתוך התייחסות, התחשבות וכבוד לכל הסובב ואין סתירה. (דבר שההבנה שלו עדיין לא פשוטה בעולמנו אם בכלל). אנו מאוד מכבדים ולא מתייחסים לדבר שאינו באמת אותנטי, אמתי ומתאים לנו ובחיוך אנחנו יכולים לסרב. זה לא בא ממקום של מלחמה, או ממקום של לחנך את השני, אלא ממקום של חיבור למה שנכון לנו.

למארס מיוחסות התכונות הגבריות הלוחמניות, האינסטינקט הפנימי להנעה ובסוף גם להנאה. האינסטינקט הפנימי שמניע את כל היקום מפני שהמטרה היא הגשמה דרך חוויה. לכן המארס קשור לאומץ, ליוזמה, לנחישות, להוצאה מן הכוח אל הפועל אף על פי כן ולמרות הכול, ליכולת לעמוד על במת העולם והחיים, להביע את עצמנו ולבצע את מה שאנחנו מאמינים בו. הוא מייצג ביטוי עצמי מקסימלי ואת האומץ ללכת בדרך האמת שלנו.

המדריכים מכנים את האיכות המפותחת של מארס, "הלוחם הרוחני". קרי,אתה יודע את דרכך, יודע את המטרות שלך פועל להשגתן ומשיג אותן, עוקף היכן שצריך, מדלג היכן שנחוץ,אינך הולך עם הראש דרך הקיר אינך פוגע באף אחד, אלא הולך אחרי שלך על פי הצורך: בשקט ובנחת מבלי להכות גלים, בעוצמה מתפרצת, עם להכות גלים, הכול על מנת להגשים את הייעוד שבחרת. ברמה הזו (אליה אנו שואפים כשמדובר בהשלמת מעגל),אנו מיישמים ומממשים את מה שבחרנו כשהמטרה היא "אני ואנחנו"."אני" אינו עומד בנפרד "מאנחנו".סמל המארס מייצג ברפואה את הגבר.

כוכבים אלה מהווים כרגע סמללמאבק בין כוחות המלחמה לשלום, ה"אני" ל"אנחנו", הגברי לנשי, כמו גם באיחודם בתוכנו.המדריכים השתמשו בהם כסמל לשינוי ולאיזון המתחייבים מעצם התקופה, מבחינת ההתפתחות שלנו במובן של מעבר להכלת כל התכונותולשוויון ערך בתוכנו ובסובב אותנו. תחשבו על זה…

סגור לתגובות.